קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: האישה פנים רבות לה - דמות הנשים ביצירה הגברית בימי הבניים
קוד הקורס: 21.1.9887792.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אה10:0011:30ד"ר אילת אטינגר-סלמהסילבוס
Footer Mobile