קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: Parents, teachers and community - MOOC
קוד הקורס: 21.1.9889760.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: מוק נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד"ר ג'נינה קהן-הורביץ
Footer Mobile