קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: המורה לאזרחות וחינוך אזרחי
קוד הקורס: 21.1.9889818.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בא15:4517:15ד"ר משה שנרסילבוס
קהל יעד

קהל יעד

תלמידי החוג לאזרחות בשנים א-ג. וסטודנטים נחמדים מכלהחוגים האחרים
מטרות הקורס

מטרות השיעור


1.      לומדי הקורס יסבירו בעל פה ובכתב את משמעות המושג אזרחות ו-אזרח, בתקופות היסטוריות שונות, ובמרבים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים.

2.      לומדי הקורס ידעו להסביר בעל פה ובכתב את חשיבותו של נושא האזרחות בתכנית הלימודים בבית הספר, את תפקידה/תפקידו של המורה לאזרחות ולמה הוא המחנך הכי חשוב בביה"ס.

3.      לומדי הקורס ידעו להגדיר בעל פה ובכתב את האתגרים עמם מתמודדת הדמוקרטיה הישראלית ואת הכלים שיש לתת לבוגרי בתי הספר בישראל כדי יוכלו להיות חלק פעיל ואפקטיבי בהתמודדות דמוקרטית זו.

4.      לומדי הקורס, סטודנטים בשנה א', יוכלו להגדיר לעצמם מה הם צריכים להכין להוראה ההתנסותית  בבתי הספר בראשית שנה"ל הבאה.

נושאים

נושאי הקורס

מדעי המדינה הם תחום דעת, ענף במדעי החברה, אולם הוראת האזרחות היא משימה רחבה יותר שדורשת פיתוח של השקפת עולם. מיהו האזרח? מהי אזרחות במאה העשרים ואחת? מהי אזרחות במדינת ישראל, ובפני אילו אתגרים היא עומדת? מה נדרש מהמורה לאזרחות? מהי משימתו? האם רק הנחלת עקרונות תפעול של המערכת הדמוקרטית (מהו אחוז חסימה? מהם הסכמי עודפים?) או שמא פיתוח של שיח אזרחי-דמוקרטי עם תלמידיו?

בשאלות הללו יעסוק הקורס תוך שהוא בוחן בראיה היסטורית ופילוסופית את התפתחותה של התודעה האזרחית-הדמוקרטית, את האישים שנתנו תוכן לשיח זה החל מפריקלס וסוקרטס בעת העתיקה ועד לישעיה לייבוביץ' במאה העשרים והם מהווים מקור השראה עבורנו, ואת הדילמות שעמן מתמודדת החברה האזרחית בעולם המודרני בכלל ובישראל בפרט בעת הזו.Footer Mobile