קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מבודהא ועד בן-המלך בספר מהמאה ה-13 (מקוון)
קוד הקורס: 21.1.9889837.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אד"ר אילת אטינגר-סלמהסילבוס
קהל יעד

קהל יעד

סטודנטים שלמדו את קורס המבוא לשירת ימי-הביניים


דרישות קדם
יסודות שירת החול בספרד
מטרות הקורס

מטרות השיעור

 

תקציר

סיפורלידתו ונעוריו של בודהא עבר ממזרח למערב, חצה גבולות, לשונות ודתות, זכה לנוסחיםולתרגומים שונים והגיע לקהלים רחבים ומגוונים. לקהל היהודי הגיע הספר בתרגום-עיבודמקורי ומפתיע לעברית שעשה אברהם אבן חסדאי, בברצלונה של המאה ה-13. בקורסנקרא ביצירה קריאה צמודה, שתאפשר להתענג על סגנונה הייחודי ולהבין את עלילתה שמשובציםבה עשרות סיפורים ומשלים שעל מגוון גיבוריהם ניתן למנות מלכים ורועי צאן, נזיריםונסיכים, סוחרים ובנות-חכמים. נתהה על משמעות מאות החידות, מימרות החכמה כמו-גםענייני הפילוסופיה והמדע של אותם הימים הכלולים בו. במהלך הקורס נתמקד במפגשים הלימודייםבין הנסיך-התלמיד לבין הנזיר-המורה המלמדו דעת, נשווה בין היצירה העברית לגלגוליה,ונגלה את האופן בו השכיל אבן חסדאי להפוך יצירה, אותה הוא מציג כ"זרה"ו"מתורגמת", ליצירה המותאמת ומכוונת כל כולה, בתכניה ובמסריה, לקהלקוראיו היהודי במטרה ללמדו כיצד יש להתנהל בעולם שאחרים שולטים בו.

 

מטרותהקורס

 1. הקניית כלים לקריאה צמודה בטקסט מספרות ימי-הביניים, תרגולם ופיתוחם במהלך השיעורים.
 2. הכרת סיפור 'בן המלך והנזיר' לאברהם אבן חסדאי.
 3. השוואת הנוסח העברי של היצירה לסיפור נעורי בודהא וגלגוליו ובפרט לסיפור 'ברלעאם ויואסף' הנוצרי בנוסח הערבי של 'כתב-יד האלה'.
 4. הכרת סוגת הפרוזה החרוזה בימי הביניים, על קישוטיה וסגנונה הייחודי.
 5. הבנת כוחו של התרגום-העיבוד להעברת מסרים לקהל היעד.
 6. בחינת ההיבט הפדגוגי ביצירה וחשיפת חניכת הנסיך כ"קורס" לימודי, על הדמיון והשוני שהוא נושא להוראה בימינו.
 7. הכרת הזיקות בין היצירה לבין 'ספרות האדב הערבית'.

נושאים

נושאי הקורס

 1. גלגולי הסיפור והשפעותיו בתרבות – מהודו במאה השנייה לספירה ועד ימינו.
 2. הרקע ההיסטורי והתרבותי לצמיחת היצירה העברית 
 3. העלילה – סיפור המסגרת וחניכתו של בן-המלך.  
 4. סגנון – ספר "בן המלך והנזיר" כיצירה של ספרות האדב
 5. מתרגם, עורך או יוצר? השוואה בין ספר 'בן המלך והנזיר' לאבן חסדאי, לבין כ"י האלה.
 6. מסרים – 'פילוסופיה מעשית' כאידיאולוגיה ביצירה
 7. איך ללמד בן מלך? על תכני לימוד ועל דידקטיקה בספר "בן המלך והנזיר" לאבן חסדאי

 


Footer Mobile