קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: קורס חוגי לסביבת מודל - החוג להיסטוריה
קוד הקורס: 21.1.9889885.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: לצרכי רישום נקודות: 0
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 0
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שד"ר משה שנר
Footer Mobile