קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מבוא לעת החדשה חלק א: דפוס, רפורמציה ומנוע קיטור (מקוון)
קוד הקורס: 21.1.9889887.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: מקוון נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אד"ר משה שנר
קהל יעד

קהל יעד

שניםא-ב
מטרות הקורס

מטרות השיעור

·הבנת שורשי המהפכה האדירה שעברה האנושות בדורות האחרונים

·הבנת דרכי השתלבותם של תמורות חומריות ורוחניות בהיסטוריה.


נושאים

נושאי הקורס

כיצד הצליחה האנושות להשתלט על בעיית המחסור במשאבים חומריים; כיצדהצליחה האנושות להשתחרר מכבלי מחשבות מסורתיות ודוגמטיות ; מדוע ראשית התהליךהתרחש באירופה תחילה; אבני דרך בהיסטוריה של אירופה בין המאה ה-15 למאה ה-18:הדפוס, גילוי אמריקה, התפתחות האימפריות הימיות; המאבק הפנים נוצרי; הרנסאנס;התפתחות המדע התיאורטי והיישומי; התמורות במחשבה המדינית; עלייתה של המדינההריכוזית על חשבון השיטה הפיאודלית, הרעיונות המהפכניים ויישומם;


Footer Mobile