קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: שואת העם היהודי ח"א: ממלחמת העולם ה-1 ועד ל"פתרון הסופי" במלחה"ע ה-2
קוד הקורס: 21.1.9889893.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אא12:0013:30ד"ר משה שנר
קהל יעד

קהל יעד

שנה א'
מטרות הקורס

מטרות השיעור

לימוד המסגרתההיסטורית לשואת העם היהודי באירופה וצפון אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה, הבנתהרקע ההיסטורי והתהליכים שהביאו לעליית המשטר הנאצי בגרמניה, חקר מהותו של המשטרהנאצי והתהליכים לגיבושה ולמימושה של תכנית "הפתרון הסופי של בעיית היהודים",הבנאלי והמיוחד ברצח העם היהודי.

 


נושאים

נושאי הקורס

תופעותהיסטוריות מרכזיות לשלהי המאה ה-19 והמאה העשרים; עליית הלאומנות והפשיזם, האנטישמיותהמודרנית; קריסתה של הדמוקרטיה הגרמנית ועלית המשטר הנאצי; ביטויי השנאה ליהודיםבתרבות הגרמנית והאירופאית;  

מלחמת העולםהשנייה, סיבות, שלבים עיקריים, חזית המערב, המזרח התיכון, מזרח אירופה, הפאסיפיק;  

משטר ה S-S, התפתחות מדיניות הדיכוי,החורבן והרצח כלפי היהודים; הגטו ומשמעותו – חדר המתנה למוות; האובדן היהודי כמוגם הפגיעה בקבוצות אוכלוסייה אחרות; מי אחראי – השיח המוסרי והמשפטי בעקבות השואה

 


Footer Mobile