קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: שואת העם היהודי ח"ב: מה אפשר היה לעשות? תגובות למדיניות הרצח הגרמנית
קוד הקורס: 21.1.9889894.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בא12:0013:30ד"ר משה שנר
קהל יעד

קהל יעד

חוגי היסטוריה, שנה א', חובה


דרישות קדם
שואת העם היהודי ח"א: ממלחמת העולם ה-1 ועד ל"פתרון הסופי" במלחה"ע ה-2
מטרות הקורס

מטרות השיעור

מטרת ח"בבקורס השואה היא להפנות את המבט מדמותם, מעשיהם ועולמם של הרוצחים והמחנות הלוחמיםבמלחמת העולם השנייה, אל עולמם של קרבנות השואה, דרכי תגובתם כיחידים וכציבור למדיניותה"פתרון הסופי", מאבקם לחיים ודרכי התנגדותם למדיניות הטרור והרצח.


נושאים

נושאי הקורס

גיאוגרפיהודמוגרפיה יהודית קבוצות קרבן אחרות; הגדרת מושג ההתנגדות, תגובת היחיד ותגובתהציבור היהודי למדיניות הדיכוי, מנהיגות ממונה – קרבן או ארגון פושע; היבטים שלהתנגדות רוחנית (חיי דת ותרבות, אמנות), התארגנות לעזרה הדדית;  מחנכים וילדים; פעילות המחתרת לענפיה השונים:חינוך ותרבות,  רשתות קשר, מפעלי תיעוד,עיתונות מחתרת; מאבק חמוש והדילמות הכרוכות בו בגטאות ובמחנות; המחתרת בגטו וילנה;ארגון אי"ל וארגון אצ"י בגטו וורשה; לוחמה פרטיזנית; ניסיונות מסתורוהצלה; שארית הפלטה – חיים לאחר החורבן.

בתשפ"אידגיש הקורס את דמותם של אנשי חינוך וחברה בולטים באותה עת: יאנוש קורצ'אק, יצחקקצנלסון, האדמו"ר מפיעסצנה, מרדכי טננבוים ועמנואל רינלגבלום. במסגרת הקורסיעשה שימוש בחומר ארכיוני ראשוני, בעיקר יומנים, שמביא לידי ביטוי את מאבקם שלהקרבנות כנגד מדיניות הדיכוי והרצח.


Footer Mobile