קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: האסלאם: סונים, שיעים, סלפים ואחרים
קוד הקורס: 21.1.9889917.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בא08:1509:45ד"ר הדס הירשבית 56 כיתה 205 מצלמה
קהל יעד

קהל יעד

סטודנטיםבחוגים להיסטוריה
מטרות הקורס

מטרות השיעור

1.      להכיראת תולדותיו של הנביא מחמד ואת פעילותו לכינון קהילה ודת.

2.      להכיראת מצוות היסוד ואת חגי האסלאם ומשמעותם.

3.      לסקוראירועים ותהליכים חברתיים, כלכליים ודתיים שעצבו את ההיסטוריה של עולם האסלאם.

4.      לנתחולהדגים את הטקסטים המכוננים של דת האסלאם: קראן, חדית' ופקה (הלכה).

5.      לסקורולנתח את הפילוגים העיקריים באסלאם ואת תוצאותיהם.

6.      לסקורמגמות והתפתחויות באסלאם המודרני, כולל רדיקליזם ופונדמנטליזם.


נושאים

נושאי הקורס

הנביא מחמד ופועלו; עידן הח'ליפות (החליפים הצדיקים, בית אומייה וביתעבאס); קראן ופרשנות; מצוות היסוד וחגי האסלאם; הלכה ומשפט; קדושת ירושלים באסלאם;אסלאם שיעי; כתות ופילוגים נוספים; התחדשות ורפורמיזם; פונדמנטליזם אסלאמי; מוסלמיםבמערב;


Footer Mobile