קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: עולמות נפגשים – יהדות, נצרות ואסלאם בימי הביניים (מרוכז קיץ )
קוד הקורס: 21.1.9889981.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: משולב סיור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
קד"ר אילת אטינגר-סלמה
קהל יעד

קהל יעד

קהל יעד סטודנטים בשנה ב' –ד' 

סוג שיעור – בחירה

מתכונת הקורס: קורס מרוכז +סיור  - חופשת הקיץ


מטרות הקורס

מטרות השיעור

נושאים

נושאי הקורס

במהלך ימי-הביניים היצירה העבריתהספרותית שימשה מבע עקבי, חי ותוסס לרחשי העם והיחיד. היא לוותה את האדם היהודיהמשכיל כחלק מהכשרתו התרבותית, מצאה ביטוי הן בבתי-הכנסת והן במשתאות החצר ויצרהתשתית ממנה יונקים מדעי הרוח בתרבות היהודית, עד ימינו.
בקורס זה נתענג על "ארוחת טעימות" במבחר סוגיות בספרות, מהן נצאלעיון בנושאי פילוסופיה, לשון, מוסיקה, אומנות,  ועוד, באופניביטויים בימי הביניים. ה"ארוחה" שלנו תוגש ב"מנות"כמעין מסע בזמן, במהלך כרונולוגי רציף: נתחיל עם שירת הקודש – הפיוט המזרחיהקדום, נעבור דרך שירת האהבה הנהנתנית והאסתטית ב"תור הזהב הראשון" שלספרות החול בספרד המוסלמית, ונמשיך לסוגת הפרוזה החרוזה, המשעשעת (אך הדידקטית!),
 ב"תור הזהב השני" בספרדהנוצרית. לסיום, נבחן את השפעת היצירה העברית בימי הביניים על ימינו. כלנושא ילווה בדיון בטקסטים, וייבחן לאור הופעותיו בתרבויות היהודית, הנוצריתוהמוסלמית, על ההשפעות ההדדיות, הדמיון והשוני ביניהן. 


Footer Mobile