קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: ייעוץ נשיא
קוד הקורס: 21.1.9890034.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: לצרכי רישום נקודות: 2
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שפרופ' עמית שכטר
Footer Mobile