קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הדברה ביולוגית
קוד הקורס: 21.2.1617.1 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד"ר אלעד חיל
Footer Mobile