קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: סמינריון חוגי
קוד הקורס: 21.2.1869.1 שנתון: תשפא
סוג הקורס: סמינריון נקודות: 0
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שאד"ר אלעד חיל
קהל יעד
תלמידי שנה ג' בחוג להוראת הביולוגיה, במסגרת לימודי החובה.
נושאים
חוקרים פעילים באקדמיה ובמרכזי מחקר אחרים בארץ ובחו"ל, יוזמנו להרצות בפני מורי ותלמידי החוג על נושאים אקטואליים, הנמצאים במרכז העשייה העכשווית בתחומים שונים של מדעי החיים בישראל. הנושאים מפורסמים לקראת תחילתו של כל חודש במהלך הסמסטר.
Footer Mobile