קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: יאנוש קורצ'אק: הומניזם בעולם של ריבוי תרבויות (מקוון)
קוד הקורס: 21.4.100404.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: מקוון נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד"ר משה שנרסילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

יאנוש קורצ'אק (הנריקגולדשמידט) - רופא, סופר, מחנך, פטריוט פולני, יהודי של שום מקום, מסמל לרבים אלהמוות עם ילדי בית היתומים באוגוסט 1942, אולם הסיפור הזה מאפיל על כלל את הטרגדיהשל העם היהודי במאה זו. ידוע סיפור הליכתו מורשתו החינוכית שמעטים יודעים עליה – כ40 שנה של עשייה חינוכית מעוררת השראה, כתיבה ויצירה עוד בטרם השואה. ההומניזם שלקורצ'אק נהיה לאבן פינה לדורות של מחנכים בכל העולם. רעיונותיו בדבר הילד כאדם כאןועכשיו ולא כאדם בהכנה, יחס הכבוד לשנות הילדות, זכויות הילדים, קהילת הילדיםהרציונאלית – הדמוקרטית – זכו לשם עולם ואף שולבו בהצהרת חבר הלאומים, ז'נבה 1924,על זכויות הילד. קורצ'אק היה סופר ילדים פורה וספרו "המלך מתיא הראשון"(1923) פרסם בעולם את רעיונותיו ההומניסטיים. אלו זכו לבמה נרחבת גם בעבודתוהעיתונאית. מקום מיוחד יש לרעיונותיו של קורצ'אק על אחוות העמים, שתושג – אוליבארץ ישראל – סביב המאבק למען הילד. בכל עשייתו הביע קורצ'אק את האמונה באחדותהאנושות ובשיח רציונאלי הומניסטי שיכול לגשר על פני הבדלי גיל, דת, מין, תרבות,לאומיות ושייכות פוליטית.

הקורס יעסוק בדרך חייו,הגותו ופועלו של קורצ'אק, וינסה לראות האם החזון האוניברסלי שהוא משרטט מציע מענהראוי למציאות של ריבוי זהויות ותרבויות, של מתח בין דתות, לאומים, גזעים ומעמדותחברתיים. הקורס הנו קורס מקוון במלואו ודורש השתתפות פעילהבמעגלי שיח שבועיים.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile