קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: תכנון לימודים בסביבה רב לשונית בגיל הרך
קוד הקורס: 21.4.100560.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שפרופ' מילה שוורץסילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מטרות השיעור

הקורס יתמקד בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של תכנון קוריקולרי בגיל הרך בארץ ובעולם. במהלך הקורס הסטודנטים יכירו רציונל לתוכניות לימוד שונות בגיל הרך, ידונו בסוגיות שעולות במהלך יישומן ויציגו פרויקטים  קוריקולריים שקיימים בגנים בארץ.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile