קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: פיתוח מנהיגות אישית בתפקיד (ניהול בי"ס)
קוד הקורס: 21.4.100716.1 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 5
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2.5
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שה14:0015:30ד"ר ניר מיכאליבית 42 כיתה 301
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מהי מנהיגות? מהםמרכיביה? האם היא נרכשת או מולדת? ואם נרכשת איך ניתן לשכלל מיומנויות מנהיגותיות?האם גלום בי פוטנציאל מנהיגותי? איך אממש אותו? מי/מהו ה- 'אני' המנהיגותי שלי?,שאלות ודילמות אלה ונוספות הן בליבת הקורס- מנהיגות אישית בתפקיד. הקורס הינו אקדמיוסדנאי ומציע 'מסע של גילוי אישי'  בהקשרמנהיגותי ומנקודת מבט אישית של פרח המנהיגות. במובן של מיקוד בזיהוי ופיתוח סגנוןמנהיגות אישית ובהקשר התפקידי של כל אחד מהמשתתפים ביחס לסביבה בה הוא מתנהל.נעסוק תוך התבוננות רפלקטיבית, ביקורתית ודיון פתוח בסגנונות מנהיגות, בגישותניהול והובלת תהליכים מורכבים בדגש על פיתוח וחיזוק מיומנויות של הובלה, חשיבהגבוהה ועשיית מעשי מנהיגות בשדה. לשם כך, נעורר ונדון בשאלות, דילמות וקונפליקטים,אף נגבש דרכי התמודדות ועמדות מנומקות ביחס למנהיגות, תפקיד ותפקוד תלויי אקוסיסטםארגוני סביבתי על מאפייניו, ציפיותיו ודרישותיו מחברי הקהילה בארגון החינוכי. לשםכך, נרחיב את הידע התיאורטי הקיים, נעשה שימוש בדרכי הוראה- למידהקונסטרקטיביסטיות וביצוגים מוחשיים מתחומי דעת שונים. 

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile