קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: סמינריון: מחשבה פילוסופית הומניסטית: תשתית לגיבוש השקפת עולם חינוכית
קוד הקורס: 21.4.100748.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: סמינריון נקודות: 6
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שג10:0011:30ד"ר משה שנרבית 42 כיתה 301 סילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

עבודת החינוך הנה אחת המשימות המרכזיות שנוטלת על עצמה החברה ויחד עם זאת אחת השנויות ביותר במחלוקת. מערכת הכשרת המורים מתקשה לתת למורים תשתית פילוסופית לעבודתם, הקשר רעיוני ומענה לשאלה המרכזית מיהו המחנך ומהי השליחות שהם נוטלים על עצמם? מטרת הקורס לסייע לסטודנטים לגבש לעצמם השקפת עולם חינוכית ולתת כיוון עשיר משלהם לדרך החינוך בה הם מבקשים ללכת. באתונה, לפני 2400 שנה, דנו האתונאים את המורה שלהם למ וות מכיוון שהוא שאל שאלות נוקבות ומערערות – מה אנו מצפים מהמורה היום? האם גם הוא מהווה איום על סדרי החברה, או אולי הוא משרתם הנאמן והשתקן? האם המורה שלנו, כמו סוקרטס, יודע שהוא לא יודע. הפרספקטיבה החשיבתית שמציע הקורס למשתתפיו היא המחשבה ההומניסטית, שראשי תה מחד במחשבה המקראית על צלם אלוהים שבאדם ומאידך בדמותו של המורה הקלאסי, שצ עירים נהו אחריו, והיא נמשכת עד ל פילוסופיה ההומניסטית בת זמננו . הקורס מ תבסס על הרצאות פתיחה של המורה ומעודד שיח פילוסופי , קריאה וכתיבה של טקסטים פילוסופיים. לא נדרש ידע מוקדם, אולם נדרשת פתיחות ומעורבות בשיח הכיתתי. בקורס הזה אין "זכות שתיקה"

 

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile