קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: התפתחות וחינוך ילדים דו-לשוניים
קוד הקורס: 21.4.100766.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: מרוכז נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
קפרופ' מילה שוורץ
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מטרת הקורס לתרום להבנה עמוקה של תהליכירכישת השפות בגיל הרך והוראתן לילדים. בקורס נתמקד בהצגת מאפיינים עיקרייםבהתפתחות וחינוך ילדים דו-לשוניים  ובפיתוח מודעות לקשר בין ההתפתחות הדו-לשונית לביןהגורמים הסביבתיים שמשפיעים על ההתפתחות הזאת כמו משפחה וקהילה. בנוסף, בקורס נדוןבמודלים לשוניים חינוכיים שעומדים בבסיס לחינוך לשוני בגיל הרך  ובאסטרטגיות הוראת שפה שנייה בגיל הרך. לבסוף,נכיר את המאפיינים של גנים דו-לשוניים בארץ ובעולם. הקורס יכלול הרצאות, ודיוניםבממצאי המחקרים בנושאי הקורס. כמו כן, במהלך הקורס סטודנטים יקראו וידונו במאמריםהרלוונטיים ליעדי הקורס. 

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile