קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: תור הזהב בספרד מפגש בין תרבותי נצרות אסלאם ויהדות
קוד הקורס: 21.4.100813.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: סמינריון נקודות: 6
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
ש עינת טרכטמןסילבוס
שד"ר אילת אטינגר-סלמהסילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

במהלך ימי-הביניים הספרות העברית שימשהמבע עקבי, חי ותוסס לרחשי העם והיחיד. היא לוותה את האדם היהודי המשכיל כחלקמהכשרתו התרבותית, ומצאה ביטוי הן בבתי-הכנסת והן במשתאות החצר. בתקופה זו קמוענקי ספרות ורוח, ונוצרה תשתית ממנה יונקים רבים מכותבי הספרות העברית החדשה עדימינו.

במהלך הקורס נתמקד ביצירה העבריתשפרחה ב"שני תורי הזהב" בימי הביניים: "תור הזהב הראשון"יכלול את שירת החול, שצמחה באנדלוסיה כפלא מהמאה התשיעית ועד אמצע המאה ה-12, עלתפיסת העולם החצרנית-הנהנתנית אותה היא משקפת וממנה צמחה. "תור הזהבהשני" (כן כן, לא גילו לנו אבל יש אחד כזה) יתמקד בספרות הפרוזה החרוזה,המשעשעת אך הסטירית, שפרחה בצפון הנוצרי, בין המאות ה-12 ל-14.

העם היהודי ישב בתקופה זו תחת שלטוןהאסלאם והנצרות, הושפע מתרבותם אך השכיל לשמור על ייחודו. במסגרת הקורס נבחן חיקויובחירה אלו, הניכרים ביצירה העברית בת הזמן. נתוודע לתפיסות עולם שרווחו אז(ונוגעות בנו עד היום), נכיר יצירתם של משוררים (שעד כה הכרנו בעיקר כ"שמותשל רחובות"), נגדיר את גבולות היצירה ונחקור את תכונותיה הייחודיות. ובנוסף,נהנה.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile