קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: אתגרים בחינוך ילדים דו-לשוניים: מניכור למודעות ושיתוף פעולה
קוד הקורס: 21.4.100905.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אפרופ' מילה שוורץסילבוס
Footer Mobile