קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מחקר מתקדם לתיזה (הוראת שפות)
קוד הקורס: 21.4.43155.1 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שד12:0013:30פרופ' מילה שוורץבית 42 כיתה 303סילבוס
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

הקורס יעסוק בהיבטים מרכזיים במחקר בתחום הוראת השפות עם דגש על הכנהלכתיבת הצעת תזה. נעמוד על התהליך של הכנה לכתיבת ההצעה ונדון בכל הרכיבים שלה.נקדיש תשומת לב להיבטים וסוגיות תיאורטיים ומתודולוגיים של מחקר מגוון בתחום הוראתהשפות. עם סיום הקורס בהצלחה יהיו הסטודנטים מסוגלים: 1) להתמצא בגישות שונותלאיסוף הנתונים וניתוחם, 2) לנסח שאלות המחקר ולהכין את סקירת הספרות; 3) לתכנןעבודת התזה על כל שלביה בליווי מנחה.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile