קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מחקר כמותי (שפות)
קוד הקורס: 21.4.7872.1 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
א רוסלן פולונסקי
אפרופ' מילה שוורץ
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

מטרות

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים להבנת ההליך המחקרי בחינוך, המתבצע בגישה כמותית, על כל שלביו ומרכיביו כפי שבא לידי ביטוי במאמרים מדעיים. לשם כך נלמד כיצד לכתוב עבודה מדעית תוך שילוב בין מושגים תיאורטיים ואמפיריים. במושגים אלה יכללו פיתוח יכולות להתבסס על סקירת ספרות מדעית, הצגת שאלות המחקר וההשערות, בחירה בשיטות מדידה ואיסוף נתונים, הבנת מונחים סטטיסטיים תיאוריים וניתוח נתונים. ילמדו שיטות כמותיות לאיסוף נתונים (סקר, ראיון, שאלון ועוד), בניית כלי מחקר ושאלונים. ניתוח הנתונים יעשה בעזרת SPSS   לחלונות. לבסוף תתבצע כתיבה של עבודת סיכום המשלבת גם הסקת מסקנות ביקורתית.

נושאים

נושאים

Footer Mobile