קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: קשיי למידה: השלכתם על רכישת שפות חדשות (תואר שני)
קוד הקורס: 21.4.7921.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד15:4517:15פרופ' מילה שוורץבית 42 כיתה 403 מצלמה
קהל יעד

קהל יעד

מטרות הקורס

קיימים גורמים שונים לקשיים ברכישת קרואוכתוב והבנת הנקרא בשפה השנייה.  לאחרזיהוי הגורמים האלה, ישנה חשיבות לבניית תוכנית התערבות ומעקב אחרי ההתקדמות שלתלמיד. בקורס הזה סטודנטים יכירו מודלים תיאורטיים שונים המנחים את הליך הטיפולבתלמידים עם לקויות והפרעות בלמידה בעברית כשפה שנייה. הקורס יתבסס על הוראהאינטראקטיבית, כאשר סטודנטים יתבקשו להציג בשיעורים את המקרים מהשטח ולדון בהםבהנחיית המרצה.

נושאים

נושאי הקורס

Footer Mobile