קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מבוא לשיטות מחקר איכותני (גי"ר שנה ב') מקוון
קוד הקורס: 22.1.20728.1 שנתון: תשפ"ב
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
גננות לחינוך המיוחד ולחינוך הרגיל   גננות לגיל הרך  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
א ד"ר הדס ברודי-שרודרסילבוס
קהל יעד
סטודנטים בפקולטה לחינוך.
מטרות הקורס
ללמוד על מאפייני המחקר האיכותני בחינוך ודרכי ביצוע מחקר.
נושאים
א. הכרות עם מאפייני מחקר חינוכי בכלל ומחקר איכותני בפרט. ב. לימוד כלי המחקר ויישומם: איסוף נתונים, ניתוחם ועיבודם. ג. סוגיות אתיות וכתיבה.
Footer Mobile