קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: מחשבת החינוך (מקוון לגננות)
קוד הקורס: 22.1.20737.9 שנתון: תשפ"ב
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
גננות לגיל הרך  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אד"ר הדס ברודי-שרודר
קהל יעד
תלמידי שנתון א' בכל המסלולים.
מטרות הקורס
להקנות לסטודנטים ידע שיסייע להם לגבש ולחדד את תפישת עולמם החינוכית-ערכית.
נושאים
הקורס יתמקד בניתוח מושגי היסוד של ההגות החינוכית, המציגים אידיאולוגיות חינוכיות שונות. יכוון לפיתוח גישה ביקורתית, פיתוח דרכי חשיבה ונקיטת עמדה בין הסוגיות שיידונו. יבהיר את המושג חינוך בהשוואה למושגים קרובים.
Footer Mobile