קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: רג"ב בשטח - הטוב המנהיגותי (מצטיינים - שנה א+ב)
קוד הקורס: 22.1.20791.0 שנתון: תשפ"ב
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שד17:3019:00ד"ר הדס ברודי-שרודרבית 57 כיתה 101 מצלמה
קהל יעד
שנתון א בתוכנית המצטיינים
מטרות הקורס
הרעיון העומד מאחורי יחידת הזמן הזאת הוא המעבר מדיבורים למעשים. כדי להביא שינוי ולקדם נושאים אנו מאמינים כי על הסטודנטים בתוכנית, מעבר להיותם מודעים, עליהם להיות אקטיביים ומעורבים.
נושאים
בשנה הראשונה בתוכנית כל שהסטודנטים יצאו למקומות בעלי עניין חברתי יתרמו מזמנם ומכישוריהם תוך מעורבות אמיתית ומקדמת. הסטודנטים יוכלו לבחור בין מספר אפשרויות שיוצגו בפניהם בסמסטר הראשון והם יתחייבו לפעול במסגרות אלו מידי שבוע במשך 3 שעות רצופות
Footer Mobile