קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: רג"ב בלמידה -דיפרניציאליות בחינוך (מצטיינים שנים א'-ב')
קוד הקורס: 22.1.9876347.0 שנתון: תשפ"ב
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שד15:4517:15ד"ר הדס ברודי-שרודרבית 57 כיתה 101 מצלמה
Footer Mobile