קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הדברה ביולוגית
קוד הקורס: 22.2.1617.1 שנתון: תשפ"ב
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בג08:1511:30ד"ר אלעד חילבית 55 כיתה 304סילבוס
Footer Mobile