קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: אנטומולוגיה
קוד הקורס: 22.2.2101.1 שנתון: תשפ"ב
סוג הקורס: שעור ומעבדה נקודות: 4
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אד"ר אלעד חילסילבוס
קהל יעד
תלמידי שנה ג' בחוג לביולוגיה במסגרת לימודי הבחירה.
נושאים
עם מספר מינים מוגדרים העולה על מיליון, מהווים החרקים כ-85% מכלל מגוון המינים בעולם. הקורס מהווה מבוא כללי לאנטומולוגיה - מדע החרקים. הרצאות: במהלך הקורס יינתנו היסודות למורפולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה, סיסטמטיקה ואקולוגיה של הקבוצה וכן תיסקר חשיבותה החקלאית והרפואית מעבדות: מבנה ראש החרק; אבולוציה של גפי הפה, המוח והחושים. חזה החרק; רגליים, כנפיים ותעופה. גלגול ובקרה הורמונאלית. קוטיקולה. יסודות המיון של חרקים. חשיבות החרקים בחקלאות. חרקים מעבירי מחלות.
Footer Mobile