קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: הילה - השתלמות רכזי מקצוע תשפ"ב 93025
קוד הקורס: 22.3.9302501.0 שנתון: תשפ"ב
סוג הקורס: שעור נקודות: 0
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 0
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שד"ר הדס ברודי-שרודר
Footer Mobile