מי אנחנו

​המדרשה באורנים - מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

  • תרבות וזהות יהודית - יצירת שפה תרבותית חיה על בסיס מקורות ישראל.
  • שבת, חגים וטקסי חיים - לימוד, עיצוב ועריכת טקסי חג למשפחה ולקהילה.
  • התחדשות הקהילה - יצירת מרחב ציבורי מיטבי ליחיד ולמשפחתו על בסיס התרבות היהודית ומקורותיה.
  • תיקון אדם ותיקון עולם - לימוד המיועד לתיקון מידותיו של האדם ולהעמקת האחריות לזולת והצדק החברתי בקהילה ובמדינה.
  • חינוך - הנחלת תרבות יהודית בשדה החינוך בקהילה, במשפחה, בבית הספר ובתנועת הנוער.
  • מגדר ויהדות - פיתוח מבט מגדרי בתרבות היהודית וחתירה לשיוויון מגדרי במרחב הלימודי, החברתי והתרבותי. ​
  • הכשרת מנהיגות - פיתוח כוחות להובלה רוחנית וחברתית בקהילה. 
Footer Mobile