חזון המדרשה

​המדרשה באורנים - בונים אחריות חברתית, יוצרים יהדות ישראלית

רקע
מאז יציאתה לדרך נמצאת התנועה הציונית במתח פורה של רציפות ומרד עם המורשת היהודית. הקמתה של מדינת ישראל העמידה על סדר היום אתגרים גדולים: בניית חברה מתוקנת ועיצובה של תרבות בת-
קיימא, המבוססת על זיקה עמוקה בין עבר ועתיד, בין יחיד וקהילה, ובין אזרח למדינה. אתגרים אלה מחייבים עמוד שדרה מנהיגותי שיוכל להוביל את ההתמודדות עמם.

חזון
אנו שואפים כי במדינת ישראל תיבנה חברה צודקת ומתוקנת:
 • שמתקיימים בה ערבות הדדית, הומניזם, צדק חברתי, שוויון אזרחי ושוויון הזדמנויות וריבוי של זיקות חברתיות ותרבותיות.
 • שחבריה חשים בני בית בתרבותם היהודית הציונית והחלוצית, ובונים את זהותם האישית והציבורית מתוכה.
 • שחבריה נוטלים חלק פעיל ומתמשך בעיצוב פניה.

מטרות
 1. הצמחת מנהיגות חברתית, רוחנית וציבורית, שתתפוס עמדות הובלה בחברה הישראלית.
 2. חיזוק הרקמה החברתית והתרבותית בישראל ברוח של שותפות, שוויון ערך האדם וסולידריות אנושית.   
 3. חידוש החיים היהודיים בישראל בגישה פלורליסטית ופתוחה. זאת באמצעות:
  * קיום מרכז הכשרה, הדרכה, ליווי וייעוץ, עבור מערכת החינוך ועבור יחידים וגופים המבקשים לעסוק בתרבות היהודית והישראלית בגישה זו.
  * פיתוח, הפצה והעמקה של לימוד ושיח מגדרי כחלק מעיצוב תרבות יהודית-ישראלית.
 4. קידום קהילתיות בחברה הישראלית, באמצעות:
  * ייזום, פיתוח, הקמה וליווי של קהילות חיים.
  * הכשרה, הדרכה וליווי של יחידים, קבוצות, יישובים, קהילות וגופים ציבוריים - המעוניינים לפתח קהילתיות יהודית-ישראלית.
 5. הובלת שינוי חברתי בישראל ברוח המדרשה. זאת באמצעות:
  * טיפוח והכשרת קבוצות פעילות לשינוי חברתי בישראל.
  * קיום מרכז לעשייה חברתית, להכשרת מנהיגות, לפיתוח לימודי ורוחני.
  * פיתוח ויצירת מסלולי הגשמה לצעירים, המבוססים על תודעה של שליחות יהודית-ציונית-חברתית.
 6. העמקת הקשר עם העם היהודי ועם הישראלים החיים מחוץ לגבולות המדינה.
 7. העמקת השפעתה של המדרשה על החברה הישראלית, בקהלים מגוונים ככל האפשר. זאת באמצעות:
  * הרחבה מתמדת של פעולותיה החינוכיות והגעה לקהלי יעד חדשים.
  * פיתוח, כתיבה והפצה של תפיסתה החינוכית, החברתית והתרבותית.
  * השפעה על המרחב הציבורי: השיח הפוליטי, התקשורת, מקבלי החלטות, ועוד.
Footer Mobile