השתלמויות חוויה

מסלול חדש ומרגש במסגרת "תרבות יהודית ישראלית", בסבסוד משרד החינוך:
למידה חוויתית בהובלת המורים
בתי הספר מוזמנים לבחור השתלמות-מורים בנושא המתאים ביותר עבורם, וצוות המדרשה יגיע להכשירם. המפגשים כוללים לימוד תוכן, העשרה, והכי חשוב: חוויה.
הכל מותאם לאופי בית הספר ולצרכיו.
מתכונת ההשתלמות: שני מפגשים בני שלוש שעות אקדמאיות.
לחלק מההשתלמויות מצורפת ערכה ידידותית לשימוש רב-פעמי בבית הספר.

גלגולם של חגים מאז ועד היום (א'-ו')
המפגש הראשון יוקדש לחקר והכרות עם הרבדים והמשמעויות השונות של חגי חנוכה, ט"ו בשבט ושבועות. במפגש השני המורים יתכננו וייצרו משחקים סביב הרבדים השונים של החגים.
ההשתלמות כוללת ערכות לפעילות חוויתית.

לימוד בין-דורי בבית הספר (א'-ו')
לימוד בין-דורי של הורים וילדים הוא הזדמנות לחוויה מרתקת, תוך דיון על ערכים מרכזיים.
במהלך ההשתלמות ילמדו המורים על משמעות הלימוד הבין-דורי, יבחנו את אתגריו ויוכשרו לבנות פעילות בית-מדרשית להורים וילדים. הנושא שייבחר על ידי בית הספר ללימוד בין-דורי יכול להיות בית-ספרי או כיתתי בהתאם לתכנית הלימודים.

השבת שלי (א'-ז')
נברר מהי השבת עבורנו ברמה האישית, החברתית והבית-ספרית. נחקור כיצד ניתן לקיים טקסי שבת בדרך משמעותית, כדי לאפשר לכל בית ספר לתכנן קבלת שבת שמתאימה לאופיו, בדרך נגישה לתלמידים ובשילוב מסורת וחידוש. אם בית הספר יבחר להמשיך ולהעמיק גם בפרשות השבוע - המורים יוכשרו לבנות תכנית לימוד שנתית בנושא.
כחלק מתוכנית ההכשרה, בתי הספר יקבלו ערכה דיגיטלית הכוללת פורמט ייחודי לקבלת שבת כיתתית / בית ספרית או בשותפות עם ההורים.

והגדת לבנך ולבתך (א'-ט')
המורים יכירו את המבנה המיוחד של ההגדה ואת הפרשנויות החינוכיות שהיא מציעה.
נלמד ונתנסה במתודות הנחיה והובלה של סדר פסח בבית הספר. ההתנסות תכלול בחירת טקסטים, כתיבה והנחיה של פעילויות לתלמידים במהלך הסדר, בהתאם לגיל התלמידים ולרוח הבית-ספרית.
צוותי בתי הספר, שיבחרו לקיים סדר בית-ספרי רב משתתפים, יוכשרו לכתוב הגדה ייחודית לבית הספר.
כחלק מתוכנית ההכשרה נחלק לכל צוות המורים הגדה של פסח + זכויות שימוש לערכה דיגיטלית הכוללת פורמט ייחודי להגדה כיתתית / בית-ספרית, שמשלבת מסורת וחידוש.

מי מפחד מבית מדרש (א'-ט')
מהו לימוד בית-מדרשי? כיצד עובדים עם טקסטים?
הלימוד הבית-מדרשי מאפשר שיתוף והעמקה, ומפתח חשיבה פרשנית יצירתית.
בהשתלמות נכיר לימוד בית-מדרשי מסוגים שונים: הצעות עבודה ללמידה בחברותא, עבודה עם טקסט והכנתו ללמידה הדרגתית וחוויתית. כחלק מההכשרה, כל מורה יבחן את תכנית הלימודים אותה הוא מלמד, ויוכשר לכתוב מערכים המשלבים בתוכה למידה בית-מדרשית.
Footer Mobile