השתלמויות למורים/ות

השתלמויות מורים בבתי-ספר ממלכתיים, המוכרות לגמול השתלמות.

אילנה עב"ו-גולן, מרכזת אגף חינוך, טל' 052-5598050  ilana_abugolan@hamidrasha.org.il   
Footer Mobile