שיחה על השבת

מתוך תכניות המדרשה למערכת החינוך
לפרטים נוספים: אילנה עב"ו-גולן, מנהלת אגף החינוך, טל' 04-9838753 שלוחה 117,118 ilana_abugolan@hamidrasha.org.il​​

 

"אמר לו הקדוש-ברוך-הוא למשה:

מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה,

ואני מבקש ליתנה לישראל.

לך והודיעם."

(תלמוד בבלי, שבת י ע"ב)

 

* במה לדעתכם מהווה השבת מתנה? איזו מתנה העניק אלהים לישראל ע"י השבת?

* האם גם לכם יש תחושה של "מתנה" בשבת?

* איזה ביטוי וצביון יש לשבת במשפחה שלנו? בקהילה שלנו?

Footer Mobile