שלומציון והגשם

מתוך תכניות המדרשה למערכת החינוך

לפרטים נוספים: אילנה עב"ו-גולן, מנהלת אגף החינוך, טל' 04-9838753 שלוחה 117,118 ilana_abugolan@hamidrasha.org.il​​


שלומית אלכסנדרה (שלומציון המלכה)

מלכת ישראל; 139 - 67 לפנה"ס. אחותו של שמעון בן שטח ואשת ינאי .

שלומית אלכסנדרה - מלכת ישראל; נולדה בשנת 139 ומתה בשנת 67 לפה"ס. הייתה בתו של שטח, אחותו של ר' שמעון בן שטח ואשת אריסטובלוס הראשון. במות בעלה (בשנת 103 לפנה"ס) שחררה את שלשת אחיו. אלכסנדר ינאי ייבם את שלומית כי אחיו מת בלא בנים. שלומית נקראה על שמו שלומית אלכסנדרה .

כאשר מלך אלכסנדר ינאי, היתה שלומית למלכה. כאשר הרג את חכמי הפרושים הצילה רק את אחיה שמעון בן שטח. אלכסנדר בטח באשתו שלומית ולפני מותו ציווה שתשב על כסאו, ולא הוריש את מלכותו לבניו.

מלכות שלומית - ינאי מת בשעת מלחמה על העיר רגבא (רגב, מנחות פ"ה:) בעבר הירדן. שלומית העלימה את דבר מותו מהצבא, עד שכבשו את העיר. אז שבה לירושלים, קראה לראשי הפרושים וכרתה עמם ברית שלום, וישבה על כסא ממלכת ישראל (בשנת 76 או 75 לפנה"ס).
היא שחררה את כל אלה שנאסרו בידי בעלה, ונתנה רשות לפרושים לחזור לבתיהם. יהודה בן טבאי שב ממצרים, ואחיה שמעון בן שטח מילא אחריה למסור את כל הנהגה הדתית בידי הסנהדרין. כדי למנוע מלחמות אחים, העבירה את הצדוקים מירושלם לערי המבצר הורקניא אלכסנדריון ומכאירוס.

שלומית התחזקה במלכותה, ביצרה את ערי יהודה והגדילה את צבאה. כאשר עלה תלמי מנייס לצור על דמשק שהייתה תחת שלטונה, שלחה את בנה אריסטובלוס להלחם בו. בחכמתה גרמה שתיגרניס מלך ארמניה לא פלש לארץ ישראל, למרות שהצליח בכל מדינות ארם.
קרוב למותה נחלש כוחה. בנה אריסטובלוס שהתחבר עם הצדוקים מרד בה, ואלמלא מתה מיתה טבעית, היה הורגה כדי לרשת את מלכותה.

ימי שלטונה היו כתשע שנים, והיו לכבוד ולברכה לבית ישראל.

(מתוך: דעת, אנציקלופדיה יהודית, מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל) 

 

"וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם" (ויקרא כו, ד) - בלילי שבתות.
בימי שמעון בן שטח ובימי שלמצה
[שלומציון] המלכה היו גשמים יורדים בלילי שבתות, עד שנעשו חטים ככליות, ושעורים כגרעיני הזיתים, ועדשים כדינרי זהב, ובצרו מהם חכמים והניחום לדורות הבאים...

(ויקרא רבה, פרשה לה)  

 

1.      מדוע זכתה שלומציון המלכה שירדו גשמים בלילי שבתות? איך, לדעתכם, היא נהגה?

2.      איך אנחנו יכולים לנהוג כיחידים, כמשפחה, כקהילה, כמדינה וכעם, כדי שהגשם ייטיב עימנו?


Footer Mobile