"מקום" - תכנית מערכתית להתחדשות יהודית בבית הספר ובקהילה

"מקום" היא תכנית מערכתית, המיועדת להתמודד עם אתגרי הזהות היהודית, על גווניה השונים, במדינת ישראל. התכנית פועלת במערכות החינוך של הרשויות המקומיות ומציעה עבודה מערכתית, מתוך התאמה לצורכי היישוב וראיית הישוב כמכלול חינוכי וקהילתי. 

התכנית פועלת בשלושה שדות פעולה בתוך הרשות: 
בשדה החינוך הפורמאלי - התכנית מאפשרת לבתי הספר להרחיב את הידע ולחזק את הזיקה לתרבות היהודית ומקורותיה. כמו כן, התכנית מבקשת לבסס את המקצוע "תרבות יהודית ישראלית" בבתי הספר, ומתוכו לחזק את תחושת הבית של תלמידים, מורים והורים, ולהפוך את בית הספר למוקד של התחדשות חיים יהודיים חופשיים עבור קהילת בית הספר וסביבתו.
בשדה הקהילה - התכנית מבקשת לחזק תשתיות קהילתיות המבוססות על זהות יהודית וישראלית. התכנית מאפשרת לקבוצות ב​קהילה להכיר וללמוד את ההתחדשות היהודית על גווניה ומעודדת לעשיה חברתית-קהילתית.
בממשק בין החינוך הפורמאלי (בתי"ס יסודיים ועל יסודיים) והמערכת הקהילתית - מטרת התכנית היא ליצור הזדמנויות לחיבור בין בתי הספר לסביבתם ולקהילות האם שלהם בעשיה חברתית, בלימוד רב-דורי, באירועי תרבות וחג, ועוד.

לפרטים נוספים:
אילנה עב"ו-גולן, מרכזת אגף חינוך, טל' 052-5598050  ilana_abugolan@hamidrasha.org.il​

Footer Mobile