מנהיגות

מנהיגות נוער
תכנית המורכבת מ-10-6 מפגשים לקבוצת מנהיגות-נוער בבית הספר או בקהילה.
מטרת התוכנית היא בניית קבוצה חושבת, מבררת ופועלת בקהילה, שתעבור תהליך של יוזמה ועשייה בנושאים החשובים לחברי הקבוצה.
נושאי התוכנית: בירור מערכת הערכים המניעים את חברי הקבוצה לעשייה,  ברור מושג המנהיגות ושיוכו למשתתפים/ות, הכרות עם החברה הישראלית ואתגריה, בין לימוד למעשה, המתח שבין צדק לצדקה, ועוד.

סמינר י' - לקראת מחוייבות אישית
מזה שנים רבות נערי/ות ישראל מתנדבים בקהילה במסגרת "מחוייבות אישית".
לעיתים אין בני הנוער מבינים את מהות הנתינה וההתנדבות או מזדהים איתה. סמינר "נתינה מהלב" נולד כדי להעניק משמעות למעשה ההתנדבותי.
הסמינר בנוי מ-6-3 מפגשים בני שעה וחצי.
נושאי הסמינר: המתח שבין צדק לצדקה, נתינה לאחר כהעצמה אישית, בירור מערכת אמונות אישית, ועוד.

סיירת מגדר   
הנושא המגדרי נמצא בקדמת השיח בחברה הישראלית. מדי יום אנו עדים לקמפיינים שונים בנושא.
יש חשיבות גדולה לקיום שיח מגדרי בקרב בנות-נוער, שיאפשר להן להתבונן ולהשפיע במערכות החברתיות של צעירים (בבית-הספר, ברשתות החברתיות, בקהילה), מתוך הבנת הנושא לעומקו.
יתקיימו 12 מפגשי לימוד בני שעה וחצי, שישלבו לימוד ומעשה.

לפרטים: רונית גילת-עזר  052-3786012  ronnitmid@gmail.com
Footer Mobile