תוכניות למערכת החינוך


"אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ" (תלמוד בבלי, עבודה זרה, י"ט ע"א) 

המדרשה באורנים מהווה מרכז הכשרה, תמיכה, ליווי וייעוץ למובילי תחום היהדות והקהילה במערכת החינוך.
המדרשה מציעה תכניות חינוכיות המפתחות שפה יהודית הומניסטית, והיא פועלת במערכת החינוך בהדרכה והכשרה של צוותים מובילים, מחנכים, מורים, הורים ותלמידים; ובפיתוח תכניות לימוד וערכות דידקטיות.
המפגשים נערכים בבתי הספר או במדרשה, ומותאמים לצורכי בית הספר: מעמיקים את הידע בתחום התרבות היהודית והישראלית, מזמנים דיון בשאלות זהות ושייכות, משכללים את שפת הקבוצה בבית הספר, מחזקים את עבודת הצוותים, יוצרים חיבור בין בית הס​פר וקהילתו בדרכים שונות.  

לפרטים:
אילנה עב"ו גולן, מרכזת אגף החינוך - 052-5598050  ilana_abugolan@hamidrasha.org.il​


Footer Mobile