ספרי לימוד קודמים

​המדרשה באורנים מפתחת תכנים במקצוע החדש "תרבות ישראל ומורשתו" לכיתות ה'-ו'-ז'-ח'.
מוצעים למכירה 4 ספרי לימוד חדשים, באישור משרד החינוך:
 
כתות ה' - "אומרים ישנה ארץ": עם וארצו

מולדת, ארץ חמדה, בית, ארץ קודש, מחוז געגוע... ארץ ישראל היא דברים רבים ושונים עבור כל אחד מאיתנו. אך מהו הסוד ששימר קשר מיוחד כל כך בין עם ישראל לבין ארצו במשך אלפיים שנה? מדוע המשיכו רבים כל כך לראות כמולדת מקום שאפילו סבותיהם לא הכירו? וכיצד קשור כל זה לחיינו כיום במדינת ישראל?
הספר "אומרים ישנה ארץ - עם ישראל וארצו" מזמן היכרות עם תכנים שהם בסיס לעיסוק בתרבות ישראל ומורשתו. הנושא המארגן בכיתה ה' הוא "עם וארצו", וספר זה עוסק בבחינת הקשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. הספר נבנה בהתאם לתכנית המקצוע ואושר על ידי המטה לתרבות ישראל..
דוגמה מתוך הספר 

 
כתות ו' - "ראש גדול": גיל מצוות - אחריות ומחויבות

הספר "ראש גדול, גיל מצוות – אחריות ומחויבות" מציע למידה, מחקר והעמקה במשמעותו של "גיל מצוות" בעולם המשתנה בו אנו חיים, תוך בירור אישי של הלומדים לגבי הדרכים השונות בהן אחריות ומחויבות מתבטאות בתרבות ישראל בכלל ובזהותו בפרט.
התכנית עוסקת בתכני יסוד בתרבות היהודית והישראלית – פרשת השבוע ומגילת העצמאות, וכן בלוח השנה העברי ובבני ובבנות המצווה.
דוגמה מתוך הספר 

 
כתות ז' - "גוונים של זהות": יהדות, ציונות וישראליות

הספר "גוונים של זהות" מותאמת לתכנית הלימודים לכיתה ז' במקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" ומתמקדת בשלושה מכלולי זהות – יהדות, ציונות וישראליות – וביחסים ביניהם.
הספר מציע למידה, מחקר והעמקה בגווניה של הזהות היהודית-ציונית-ישראלית בעולם המשתנה שבו אנו חיים, תוך בירור אישי של התלמיד באופנים השונים שבהם מסורת, תרבות וחברה משתקפות בזהותו.
דוגמה מתוך הספר 

 
כתות ח' - "על שלושה דברים": תיקון עולם, חברה ואדם

הספר "על שלושה דברים: תיקון עולם, חברה ואדם" מותאם לתכנית הלימודים לכיתה ח' במקצוע "תרבות ישראל ומורשתו", תוך התמקדות בתיקון – תיקון האדם ותיקון החברה.
הספר מציע עיסוק בשאלת האדם ובמהותה של החברה הצודקת בתרבות היהודית, ובתפיסה הציונית בעבר ובהווה, תוך קישור להתנסויות היומיומיות של התלמידים.
אופן הלימוד מעודד דיאלוג בין התלמידים לבין עצמם, בין המורים לבין התלמידים ובין התלמידים להוריהם ולסביבתם החברתית.
דוגמה מתוך הספר 

​ נשמח לקבל תגובות על התכניות: bsmidrasha@hamidrasha.org.il  


Footer Mobile