זהות יהודית

סמינר זהות יהודית לכתות י'    
סמינר זהות יהודית עוסק במרכיב הזהותי של שייכות לעם היהודי, ומושפע מהחיים בארצנו.
נעשה זאת באמצעות מעגלי שיח, פאנל וסיורים.
נכיר גישות שונות ביהדות, נשאל על ערכים יהודיים וננסה לבחון את מיקומה של הזהות היהודית בחיי המשתתפים.
ניתן לקיים סמינר מלא בן יומיים, או סמינר של יום אחד בלבד.

לפרטים: רונית גילת-עזר  052-3786012  ronnitmid@gmail.com
Footer Mobile