דורשות טוב 2

"בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר" (סנהדרין עא ע"א).
חוכמה רבה חבויה במילים אלה הלוקחות חוק מקראי בעייתי מבחינה מוסרית, מונעות את יישומו ובו זמנית עוסקות בו כמקור לדיון ערכי ורגשי על יחסי הורים וילדים, התבגרות מינית, התמכרויות ועוד. הוא מאפשר לנו, נשים דרשניות, לעסוק ביחסינו עם הורינו, עם ילדינו, בחוויות חיים מורכבות ומכוננות.
מעניין גם ללמוד את דרך ההתייחסות של חז"ל להלכה שהם רואים בה חוק לא מוסרי. אנחנו סבורות שזו עשויה להיות דרך להתמודד היום עם חוקים מקראיים או הלכות שנראים לנו בלתי מוסריים, כמו חוק בן סורר ומורה.
פרק ח במסכת סנהדרין המפורש בחוברת זו דן גם בחוקים שנועדו למניעת פשעים חמורים: דין גנב הנכנס בהיחבא ומפתיע את בעל הבית החושש לחייו ודין רודף שנועד למנוע רצח ואונס בכל מחיר. בעת הלימוד, בתקופת אינתיפדת סכינים והסתה קשה של קבוצות שונות בחברה הישראלית זו כנגד זו – הלימוד הזה היה אקטואלי באופן כאוב.

הפירוש נכתב על-ידי קבוצת עמיתות הנקראת "יוצרות ניגון" במדרשה באורנים, בשנת תשע"ז, בהנחיית ד"ר אליזבט גולדוין. אנחנו ערות לתפקיד ההיסטורי שלנו ולזכות הגדולה לחיות בדור שבו ניתן לנו כנשים ללמוד תורה ולהוסיף את קולנו הנשי למקהלת הקולות הגבריים המפרשים את התלמוד מאז יצירתו לפני כאלף וחמש מאות שנה. אנחנו מקשיבות לקולות המושתקים והלא-נשמעים, שואלות מהן נקודות המבט שלא ניתנו להן תשומת לב, ומשתדלות להנכיח אותם. הפרשנות מערבת בין שכל לרגש, בין נסיון החיים לטקסט, ובין האמונות השונות של המשתתפות.

מחיר: 45 ש"ח


Footer Mobile