"תום ותהום" - קדיש

​תפילת הקדיש חקוקה עמוק בתודעה הישראלית-יהודית כאמירת לחשים מאגית כמעט. תפילה זו, הנאמרת ברובה בשפה הארמית שאינה מובנת לרבים בציבור החילוני, נוטה לעורר פרץ רגשות עזים, לעתים סותרים. ביצירות רבות בספרות העברית והיהודית המודרנית - בתחומי השירה, הסיפורת והמסה - מהדהדות מילות הקדיש בגלוי או במרומז. חוויית הקריאה ביצירות אלו אכן משקפת טקסט בעל עוצמה תרבותית אדירה, נפיצה, יחידה בסוגה.

האנתולוגיה "תום ותהום" פורשת מגוון רחב של התייחסויות ספרותיות למוטיבים מתפילת הקדיש: ניסוחים של תפיסות עולם רוחניות והגותיות ושל תהליכי התבגרות והגדרת זהות; אמירות אידיאולוגיות, לאומיות וחברתיות; ביטויים של הלכי רוח אקסטטיים-חזיוניים ושל מצבי שבר וחרדה; וכמובן, עיסוק בהיבט האישי ביותר - מותו של הורה - המלכד את כל מעגלי הזהות וכרוך בחשבון נפש מטלטל.

יורם ורטה, משורר ועורך, פרסם שלושה ספרי שירה. מלמד במדרשה באורנים. מתגורר בכליל בגליל המערבי.
ירון דוד, עורך, אמן ואוצר בשדה האמנות הבינתחומית. לימד במדרשה באורנים. מתגורר בתל אביב.
על העטיפה: משה גרשוני, "ויתנשא", מתוך סדרת התחריטים "קדיש", 1984.

בהוצאת המדרשה באורנים ועם עובד.

מחיר: 80 ש"ח
לרכישה

על הספר במוסף תרבות וספרות של "הארץ" - כ"ז טבת תש"ע 13.1.10
"בעידן החילון, כשהזיכרון הקיבוצי היהודי נמצא בסכנה, מתבארת חיוניותה של תפילת הקדיש" - "הארץ", ב' אייר תש"ע 16.4.10  




Footer Mobile