עדות לדור

​ברל כצנלסון מנסח את הסוציאליזם ההומניסטי שלו בראייה נוקבת. הוא קורע את קורי האשליות וההונאה העצמית ונלחם על הכרת הדור בצדקת הדרך.
הוא ניצב בראשיתו של העימות היהודי-פלשתיני (מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט), כשערביי הארץ יצאו במתקפת דמים נגד העלייה והתיישבות היהודית בארץ. דבריו מדברים גם אל דורנו, שהרי המאבק לא הסתיים. משנתו מותחת גשר בין דורות, מחברת חוליות שנקרעו בשלשלת היהודית והציונית, ואינה זונחת את התקווה לשלום.
Footer Mobile