שמחת עניים

​מחזור השירים הגדול של נתן אלתרמן, "שמחת עניים" (1941) הטביע חותם עמוק על דורות של קוראים, אוהבי שירה, פרשנים וחוקרים. אחת הסיבות לרושם הרב שהותירה היצירה היא החידתיות שלה, שעליה עמדו חוקרים רבים. את המסכת ערכו עלי אלון ויריב בן-אהרון, והיא מביאה את מחזור השירים בשלמותו, את מאמרו של מרדכי שלו (מ-1992) בנוסח מורחב ומשוכלל, ופרישה של המקורות הלשוניים, הספרותיים וההיסטוריים ששימשו את אלתרמן במחזור שיריו, ואת שלו במאמרו. המסכת מציגה את התשתית ליצירה: היחסים הקשים בין הציונות הישראלית לבין היהדות.​

מחיר: 85 ש"ח
לרכישה


Footer Mobile