תשע"ה 2015

תשע"ה: מסע העשור - אפשר ביחד

קריאת מגילה בירוחם - 4.3.15 ערב פורים תשע"ה​  
יום נגיש לכ​ולם בירושלים - 20.3.15 כ"ט באדר תשע"ה​  
יום נ​גיש לכולם בתל-אביב - 23.3.15 ג' בניסן תשע"ה​  
יום נשים - 25.3.15 ה' בניסן תשע"ה    
יום "בית​א ישראל" - 30.3.15 י' בניסן תשע"ה​ 
מתוך מסיבת הסיום של המסע - טקס הדלקת המשואות​   
Footer Mobile