שבת במשפחה ובקהילה

​"משמעותה של השבת היא – לחוג את הזמן ולא את המקום. ששת ימים אנו חיים תחת יד הרודנות של הדברים אשר במקום. ביום השבת אנו משתדלים לקשר עצמנו לקדושה שבזמן... לפַנות עצמנו מן התוצאות של היציאה ולִפנות אל סוד היצירה. להיפנות מעולם הבריאה ולפנות אל בריאת העולם.... היום השביעי הוא בבחינת ארמון שאנו בונים בזמן. קירותיו עשויים מנשמה, משמחה וממידת ההתאפקות, האוירה שלו מחייבת אותנו למשמעת המזכירה לנו שסמוכים אנו אצל הנצח".
(אברהם יהושע השל, "השבת – משמעותה לאדם בימינו")

ד"ר מוטי זעירא, מנהל המדרשה, על השבת במרחב הציבורי (כנס בית הלל, כ"ד ניסן תשע"ד 24.3.14)
​מהן משמעויות השבת לאדם בימינו?
א. השבת נבדלת ומרוממת מימי החול. בכך היא מאפשרת לנו לחוות עולם רוחני, שמעניק משמעות לחיינו גם בשאר ימות השבוע.
ב. כל צרכי האדם בשבת מוכנים מראש. ביום זה אנחנו יכולים להתנסות בחוויה של אמון בעולם, בתחושת בטחון של שחרור מן האחריות לפרנסה ולדאגות היומיום. זהו זמן של פיוס עם העולם, שבו אפשר לשמוח בחלקנו, לברך על היש, ולהאמין שתמיד יישאר גם למחר.
ג. בשבת כולם שובתים ממלאכה. זהו זמן שבו מתבטלים המעמדות, ומודגש שוויון הערך של כל בני-האדם. השבת מתקנת את היחסים בין בני-אדם, והופכת אותם מיחסים תועלתניים ליחסים של אחווה.
ד. השבת היא יום מנוחה לגוף ולנפש, שמאפשר לאדם להתחיל את השבוע הבא עם כוחות חדשים.
אפשר לראות את השבת כגבול למרוצת-היתר של חיי היומיום (למי שנחוץ לו גבול כזה).
ה. שבת היא זמן המשפחה: הפסקת המלאכה מאפשרת לכל בני-הבית להיפגש ולבלות ביחד.
ו. השבת - על העושר התרבותי שנאצר בה במשך הדורות - היא נכס משותף, שיכול לחבר בין כל חלקי העם היהודי.

שבת במשפחה
"ההויה החברתית המיוחדת של שֶׁבֶת המשפחה גם יחד... כלולה בתוכני השבת והחג, והשבת חשובה במיוחד מבחינה זו, מפני שתכיפותה היא שמקיימת הויה זו ברציפות... היושבים יחד אל שולחן המשפחה באים כדי להיות זה עם זה, להיאהב זה לזה, לגלות עצמם זה לזה, כל אחד לפי אופיו ומקומו במשפחה, עִם שהם יושבים יחדיו כדי לקדש את היום..."
(אליעזר שבייד, ספר מחזור הזמנים)

הצעה לקבלת-שבת במשפחה

שבת בקהילה
בשנים האחרונות הולך ומתרחב מעגל הקהילות המציינות את קבלת השבת במסגרת קהילתית. ציבור גדל והולך מבקש למצוא לעצמו דפוסי קבלת שבת שתהיה בהם התרוממות רוח, שיהיו אותנטיים ויבטאו את אמונותיו וישקפו את אורחות חייו ויהיו מושתתים על מקורות עתיקים וחדשים. בעמק יזרעאל, בעמק חפר, במשגב ובגליל העליון קהילות רבות מקיימות זה מכבר קבלות שבת וחג.

המדרשה מהווה מרכז של ידע, ניסיון, הדרכה, ייעוץ מפגש למובילי קבלות השבת בקהילתם.

לפרטים נוספים:
Footer Mobile