פרשת השבוע

רשימת פרשות-השבוע וההפטרות, אפשרות לצפייה בטקסט המלא (באתר "סנונית")    
הקישורים הם לדרשות על הפרשה, שנכתבו ברובן על-ידי מנחי ומנחות המדרשה וכן למדרשי ​חז"ל על הפרשה, עם שאלות למחשבה (נערכו על-ידי רונן אחיטוב).


 בראשית​​​  שמות  ויקרא  במדבר  דברים
בראשית
תשס"ג: שרון ב.​
תשס"ד: שרון ב.
תשס"ו: ביני ת. 
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.​

שמות
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו: אליזבט ג.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
ויקרא
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו: אליהו ש.
תשס"ו (מדרש)
במדבר
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו (מדרש)
דברים
תשס"ו (מדרש1)
תשס"ו (מדרש2)
נח
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.

וארא
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
צו
תשס"ג: שרון ב.
נשא
ואתחנן
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
לך לך
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ד: שרון ב.
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.

בא
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ד: ביני ת.
שמיני
תשס"ה: אורית ר.
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
בהעלותך
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו (מדרש)
עקב
תשס"ד: ביני ת. 
תשס"ו (מדרש)
וירא
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשס"ח: מקנויטון
תשע"ד: אליזבט ג.​

בשלח
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו: נעמה א.
תשס"ו (מדרש)
תזריע
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ז: ביני ת.
שלח
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
ראה
תשס"ב: ביני ת.
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו: ביני ת.
חיי שרה
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו: רונן א.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.

יתרו
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ו: ליאור ק.
תשס"ו (מדרש)
מצורע
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז: ביני ת.
קרח
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו (מדרש)
שופטים
תשס"ד: ביני ת.
תולדות
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו: חן צ.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.

משפטים
תשס"ה: רות ד.ב
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו: ענת י.
תשס"ו (משפטים)
אחרי מות
תשס"ג: שרון ב.
חקת
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
כי תצא
תשס"ג: שרון ב.
ויצא
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו: ביני ת.
תשס"ו: רונן א. 
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.​

תרומה
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ו: איתמר ל.
תשס"ו (תרומה)
קדושים בלק
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו: אורית ר. 
תשע"א: אליזבט ג.
כי תבוא
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
וישלח
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו: רונן א.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.​ 

תצוה
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו: אורית ר.
תשס"ו (מדרש)
אמור
תשס"ו: אליזבט ג.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז: ביני ת.
פנחס
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ה: ביני ת.
נצבים
תשס"ח: איריס א.ל
וישב
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.​

כי תשא
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)

בהר
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו (מדרש)
מטות
תשס"ו (מדרש)
וילך
מקץ
תשס"ו (מדרש)
תשס"ח: ביני ת.
תשע"ד: אליזבט ג.​
ויקהל
תשס"ה: חן צ.
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו: איריס א. ל.
בחוקותי
תשס"ה: ביני ת.
מסעי
תשס"ו (מדרש)
האזינו
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)

ויגש
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (ויגש)
תשע"ד: אליזבט ג.

פקודי
תשס"ג: שרון ב.
תשס"ו: איריס א. ל.
    וזאת הברכה
תשס"ז (מדרש)
ויחי
תשס"ד: ביני ת.
תשס"ה: ביני ת.
תשס"ו (מדרש)
תשס"ז (מדרש)
תשע"ד: אליזבט ג.​

          

שבתות מיוחדות
ראש השנה: תשס"ז (מדרש)
חנוכה: תשס"ז (מדרש),   תשע"ד: אליזבט ג.       
שבת החודש (השבת שלפני ר"ח ניסן): תשס"ו (מדרש)
שבת הגדול (השבת הסמוכה לפסח): תשס"ד: ביני ת.
שבת חוה"מ פסח: תשס"ד: ביני ת.
שבת חזון (השבת שלפני ט' באב): תשס"ד: ביני ת.

Footer Mobile