תרבות יהודית ותמיכה קהילתית

"כל ישראל ערבים זה לזה"

תרבות יהודית ותמיכה קהילתית
המדרשה באורנים מתמחה בלימוד סדנאי-קבוצתי, המבוסס על אדני התרבות היהודית-ישראלית רבת הרבדים.
אנו מציעים תכנית שנתית בנושא תמיכה קהילתית, המשלבת לימוד טקסטים מן המקורות וליווי מעשי בתוך הקהילה.
התכנית מיועדת למובילי קהילות, פעילים חברתיים, אנשי רווחה וטיפול ובעלי תפקידים ומתנדבים בישובים כפריים ועירוניים.
מובילים ומתנדבים בקהילה יוכלו, בעזרת התכנית, לחזק את הרקמה הקהילתית דרך התרבות היהודית.
לאנשי רווחה ומטפלים (עו"סים, מנהלי/ות בתי אבות, יועצות חינוכיות) התכנית נותנת הזדמנות להרחיב את עשייתם בממד הקהילתי ובממד הרוחני-יהודי.

רקע רעיוני​
​החברה היהודית בישראל שרויה במשבר ערכי ורוחני מתמשך. יש ניתוק גובר והולך בין ציבורים רחבים למורשת היהודית והציונית, ניתוק הבא לביטוי בהיעדר שפה יהודית משותפת לדיון בשאלות חיים ובמשמעותן הערכית והרוחנית. יש צורך בחידוש מושג הקהילה. הקהילה צריכה להוות מסגרת חברתית אורגנית, שבה היחיד ומשפחתו יכולים לבטא את כישוריהם, לממש את ערכיהם, לתת ולקבל, ליצור, ובעיקר – להשתייך.

בלב התפיסה הקהילתית של המדרשה באורנים עומדת הזיקה לתרבות היהודית והאמונה ביכולתה של תרבות לעצב "יחד" משמעותי בין אנשים. התרבות היהודית - שמבוססת על קשר עמוק בין יחיד וציבור ועל מושגים כגון קהל, עדה, מניין, קהילה וברית, המגדירים את מערכת הקשרים של אדם מיום לידתו, כהשלמה לקשרי המשפחה – היא במהותה תרבות קהילתית. חיי קהילה נותנים ביטוי רוחני משותף בימי חג, ברגעים של קדושה והתרוממות הרוח, אבל הם נחוצים גם בימי החול ובשעות של מצוקה, חולי ומשבר, כדי לקיים ערבות הדדית וצדק חברתי.

כדי לעצב נורמות של קשר ואחריות הדדית צריך ליצור או לאפשר התנסויות חיוביות של מגע אנושי תומך ומקבל. לוח השנה היהודי, המכנה המשותף הרחב של היהודים באשר הם, מאפשר לנו ליצור מרחבים שכאלו. המשפחה היא היחידה הראשונית המייצרת את המרחב, אך ברוב החגים יש מקום גדול לציבור החוגג, לקהילה, ויש חשיבות להכרה ולהנכחה של הערכים החברתיים של חגי ישראל בקהילות. גם טקסי החיים - לידה, בר/בת-מצווה, חתונה ולוויה - הם מקום של מפגש בין יחיד וציבור, ויש ערך ללימוד המקורות של טקסים אלו ולמתן ביטוי לערכים החברתיים המגולמים בהם. המשפחה היא הבסיס לקהילה היהודית - כל טקסי החיים, המועדים והחגים מעוצבים כך שיתמכו במשפחה ויחזקו את יסודותיה. לכן, כאשר מדברים על תמיכה קהילתית חשוב לזכור שהתמיכה איננה רק בפרט, אלא בחיזוק המשפחה כולה.

מתכונת
תכנית הלימוד והליווי תגובש בהתאם לצרכיכם. התקשרו אלינו ונשמח להיפגש לשיחה.

לפרטים:
kehila@hamidrasha.org.il
Footer Mobile