רבנות ישראלית

"עשה לך רב וקנה לך חבר" (אבות א, ו)
"יותר משאנחנו זקוקים בארץ-ישראל לידיים עובדות, אנחנו זקוקים לנפשות חיות"​ (א.ד גורדון תשי"ז)

בית המדרש לרבנות ישראלית
כל דור ודור נתבע מחדש: "עשה לך רב" (אבות א,ו). כל דור נתבע להעמיד מנהיגים ומנהיגות שהם בני בית בתרבות היהודית ויכולים להנחות את החברה בשאיפתה למימוש חיים יהודיים ערכיים, מלאים ומשמעותיים. בישראל נוצרת היום זהות יהודית ארץ-ישראלית חדשה-ישנה. זוהי יהדות המשקפת את הזרמים והזהויות הדתיות, המסורתיות והחילוניות; ואת השורשים והנופים השונים מהם הגענו. זוהי יהדות המעמידה לנגד עיניה את לכידות החברה הישראלית בארץ ואת לכידות העם היהודי כולו מתוך הערכה של הגיוון והשונות. בית המדרש לרבנות ישראלית הוא חזון לבניית מנהיגות יהודית חדשה לציבור הרחב הזה.
 
אנחנו מבקשים להצמיח רבנות פתוחה, פלורליסטית, של נשים וגברים שיקהילו קהילות מגוונות ויהיו אנשי חזון של תרבות יהודית לחברה הישראלית. יהיו אלו מנהיגים ישראלים המבקשים יהדות חפצת חיים ותקווה, חפצת צדק ומשפט, למדנית ומחדשת, רלוונטית ומחברת. יחד נייסד רבנות שמבקשת להשיב לעם היהודי על שלוחותיו השונות בארץ ובתפוצות את תקוות שנות אלפיים; רבנות המחויבת לכבוד כל אדם שנברא בצלם; רבנות הרואה את ישראל כחלק בלתי נפרד מקהילת העמים והמחויבת בכבודם ובזכויותיהם של אחרים.
 
אנחנו מבקשים לעשות. להעמיק בלימוד תורה, ליצור קהילות של ערבות ואחריות, לעשות מעשי חסד ולקדם עקרונות של צדק בקהילותינו ובחברה הישראלית בכללה. לתת במה בכל מישורי החיים האישיים והחברתיים לקולה העמוק של היהדות והמסורת אשר "דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום".


 
​​
 
Footer Mobile